ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0931382237 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
105
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
1,948
เดือนที่แล้ว
5,949
ปีนี้
46,445
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
145,012
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39


นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 084-8054411


นายธนกร จันทร์ระวาง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น
โทร. 081-9508508


นายภควัต กาวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายปกครองนางสาวอรณิชชา มงคล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 065-2939645


พันจ่าเอกสัญญา อาวรณ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
โทร. 098-7490211


นายวิฑูรย์ สีแข่นไตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
087-7704575


นางสาวนิตยา สมปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 081-9926930


นางณิชกานต์ ต้นภู
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร.098-1514236


นายพิชิต สุขศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร. 063-9914502


นายสรธัญ สอนธิ
พนักงานขับรถยนต์


นายไมตรี กันทะแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายอุเทน หมื่นทา
พนักงานขับรถยนต์


นางชิโก จันทศรี
คนตกแต่งสวน


นายชาญณรงค์ บำบัด
คนตกแต่งสวน


นายวรากร แก้วคำมา
ภารโรง


นางเสาวรส นำนนท์
แม่ครัว


นางสาวสุพิชชา ดีสิงห์
คนงานทั่วไป


นายปฏิภาณ พงศ์ปิติไพบูลย์
คนงานทั่วไป


นางสาวขนิษฐ์รัฐ จินดามัง
คนงานทั่วไป


นางสาวสุดารัตน์ บำบัด
คนงานทั่วไป


นางสาวศิริลักษณ์ คำอ้วน
ผู้ช่วยงานแผนและงบประมาณ