ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
4,446
เดือนที่แล้ว
4,376
ปีนี้
32,668
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
131,235
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172


1
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2566  ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม มอบหมายให้ นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน้าสำนักปลัด นายธนกร จันทร์ระวาง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายภควัต กาวรรณ์  หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนายวิฑูรย์ สีแข่นไตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ร่วมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2566 โดยมีนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอดเป็นประธาน เวลา 08.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ 4 กษัตริย์ หน้าที่ว่าการอำเภอฮอด

>> ซึ่ง วันที่ 28 กันยายน 2566 เป็นวันครบรอบ 106 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย เป็นวันที่ระลึกโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460

>> ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศที่ 54 ของโลกที่มีวันธงชาติ

28 กันยายน 2566

ถวายสลากภัตร (ตานก๋วยสลาก) ณ วัดศิลานิมิตร,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมถวายสลากภัตร เวลา 09.30 น. ณ วัดศิลานิมิตร ม.6 บ้านกองหิน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
>> ประเพณีตานก๋วยสลากเป็นอีกหนึ่งประเพณีเนื่องในพุทธศาสนาที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดกับชุมชน และยังสร้างความสามัคคีในหมู่ญาติมิตรสหายอีกด้วย
25 กันยายน 2566

ถวายสลากภัตร (ตานก๋วยสลาก) ณ วัดรัตนวราราม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมถวายสลากภัตร เวลา 10.00 น. ณ วัดรัตนวราราม ม.9 บ้านห้วยส้มป่อย อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
>>  ประเพณีตานก๋วยสลากหรือสลากภัตร เป็นประเพณีที่ชาวล้านนาแสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า ก๋วยสลาก
22 กันยายน 2566

ถวายสลากภัตร (ตานก๋วยสลาก) ณ วัดวังลุง ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมถวายสลากภัตร เวลา 10.00 น. ณ วัดวังลุง ม.10 บ้านวังลุง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
>> ประเพณีตานก๋วยสลากหรือสลากภัตร เป็นประเพณีที่ชาวล้านนาแสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า ก๋วยสลาก
19 กันยายน 2566

เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย หมู่ 2 บ้านท่าข้ามใต้ ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เเละพนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย แม่ศรี บุญประดิษฐ์ บ้านเลขที่ 122/1 ม.2 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
>> โดย ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ติดภายในบ้าน ขนย้ายสิ่งของ เเละเร่งสูบน้ำออกจากพื้น เพื่อให้ระดับน้ำลดโดยเร็วที่สุด
18 กันยายน 2566

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย หมู่ 2 บ้านท่าข้ามใต้,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม , ที่ว่าการอำเภอฮอด โดยมีนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด อส.อำเภอฮอด , ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพลพัฒนาที่ 3 โดย พันโท อัครพล ลือดี ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 3 จัดกำลังพล จิตอาสา 904 , จิตอาสาพระราชทาน , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และชาวบ้าน หมู่ที่ 2 ร่วมหาทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย บ้านแม่ศรี บุญประดิษฐ์ บ้านเลขที่ 122/1 ม.2 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
18 กันยายน 2566

สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาความยากจน และสอบถามข้อมูลเบื้องต้น,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม มอบหมายให้ นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลท่าข้าม
>> ได้สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาความยากจนและสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
>> เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ความยากจน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางมุทิตา เตสะยา และนางจันทร์ฉาย วงค์คำ หมู่ 13 บ้านโป่ง ซึ่งทั้ง 2 ราย
>> ต้องการความช่วยเหลือในด้านการส่งเสริมอาชีพ และต้องการหางานทำ ซึ่งในเบื้องต้นได้นำเสนอผู้บริหาร เพื่อขอรับการช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และนำเสนอข้อมูล เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้ามต่อไป
15 กันยายน 2566

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ( ฮอมบุญเข้าพรรษา หมู่เฮาปากั๋นมาเข้าวัดทำบุญทุกวันพระ) ณ วัดรัตนวราราม หมู่ที่ 9 บ้านห้วยส้มป่อย,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้จัดให้มี โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล โดยเริ่มตั้งเเต่ วันที่ 2 สิงหาคม - 29 ตุลาคม 2566 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กร รวมถึงเด็กเยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นได้สนใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมมากขึ้น ในวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 06.00 น. ณ วัดรัตนวราราม หมู่ที่ 9 บ้านห้วยส้มป่อย ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

14 กันยายน 2566

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ( ฮอมบุญเข้าพรรษา หมู่เฮาปากั๋นมาเข้าวัดทำบุญทุกวันพระ) ณ วัดวังลุง หมู่ที่ 10 บ้านวังลุง,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้จัดให้มี โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล โดยเริ่มตั้งเเต่ วันที่ 2 สิงหาคม - 29 ตุลาคม 2566 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กร รวมถึงเด็กเยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นได้สนใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมมากขึ้น ในวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 06.00 น. ณ วัดวังลุง หมู่ 10 บ้านวังลุง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
08 กันยายน 2566

โครงการวัยรุ่นวัยใส รู้จัก “รัก” อย่างปลอดภัย,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม บูรณาการร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าข้าม กรมกิจการเด็กและเยาวชน โรงเรียนฮอดพิทยาคม ดำเนิน โครงการวัยรุ่นวัยใส รู้จัก “รัก” อย่างปลอดภัย สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ กันทะยวง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เปิดโครงการ
>>โดยมีเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียน จำนวน 100 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการทางเพศของตนเอง ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง รู้จักการป้องกันตนเองให้รอดพันจากความเสี่ยงทางเพศ และปฏิบัติตัว ป้องกันการตั้งครรภ์ ก่อนภัยอันควร โดยได้รับ
>>ความรู้จากทีมวิทยากรโรงพยาบาลฮอด เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม
08 กันยายน 2566

จิตอาสาทำความสะอาดถนน บริเวณหน้าตลาดสดฮอด,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมคณะ สมาชิกสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม และสถานีตำรวจภูธรฮอด จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนน โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ บริเวณหน้าตลาดสดฮอด
07 กันยายน 2566

ตรวจเยี่ยมและมอบทุนการศึกษา,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมคณะสมาชิกสภา ผู้บริหาร  ร่วมกับอำเภอฮอด นำโดยนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด , กิ่งกาชาด อำเภอฮอด , คณะตรวจเยี่ยมเยาวชน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม และผู้ใหญ่บ้าน ม.10 บ้านวังลุง ตรวจเยี่ยม และมอบทุนการศึกษา ให้แก่ ด.ญ.วิลาวัณย์  กุณาศรี เวลา 16.30 น. ณ บ้านของผู้รับทุน 398/1 ม.10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

06 กันยายน 2566

โครงการอบรม อปพร. เทศบาลตำบลท่าข้าม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เป็นประธานเปิด โครงการอบรม อปพร. เทศบาลตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม และ อปพร.เทศบาลตำบลท่าข้าม
>> เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ฝึกทบทวนให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสมาชิก อปพร. ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน และทางราชการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
>> เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสมาชิก อปพร. ได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ระเบียบและกฎหมายการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยด้านการจราจร
>> โดยมี วิทยากร ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด
05 กันยายน 2566

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม มอบหมายให้ นายศรีบุตร วารินทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลฮอด สาธารณสุขอำเภอฮอด และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นพร้อมให้
>> คำแนะนำ : ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
>> อบรมให้ความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพร่างกาย โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง
>> การดูแลทางด้านจิตใจสังคม และการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมไปถึงการประเมินภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ และภาวะซึมเศร้า
>> มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทางด้านร่างกาย จิตใจ ของผู้สูงอายุและผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพอย่างครอบคลุมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม
30 สิงหาคม 2566

โครงการฝึกอบรมครู ข เพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ (เด็กว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้),เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครู ข เพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ (เด็กว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้) พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม
>> โดยมีหัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการและพนักงานชายเทศบาลตำบลท่าข้าม ผู้รับการอบรม
>> เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการว่ายน้ำและลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด
>> มีความรู้เรื่อง “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” การช่วยเหลือแบบ “ตะโกน โยน ยื่น” อบรมรู้วิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำเบื้องต้น สามารถนำความรู้จากการอบรมไปถ่ายทอดต่อให้ เด็ก / เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการว่ายน้ำและลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด
>โดยมีวิทยากร นางพิสมัย ธรรมใจ ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ, ทีมเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ , สำนักงานควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม และสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลท่าข้าม
29 สิงหาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 29  (422 รายการ)