ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
787
เดือนที่แล้ว
2,295
ปีนี้
16,640
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
115,207
ไอพี ของคุณ
3.235.40.122


1
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น  : ThaiD , Kids Learn Tha Kham  LINE OA  : E-Service ท่าข้ามฮอด , เหล็กค้ำโพธิ์,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมคณะฯ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอฮอด โดยนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด พร้อมคณะฯ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้กับโรงเรียนฮอดพิทยาคม ช่องทางใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนทางดิจิทัลให้ “สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น” การติดต่อสื่อสารและรับข้อมูลช่องทางใหม่ ผ่านสื่อดิจิทัล

แอปพลิเคชั่น  : ThaiD

แอปพลิเคชั่น  : Kids Learn Tha Kham

LINE OA  : E-Service ท่าข้ามฮอด

LINE OA  : เหล็กค้ำโพธิ์

07 มิถุนายน 2566

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน้าสำนักปลัด นางดรุณี เจริญเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นางสุภาวดี วงค์ราษฎร์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 29 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 โดยมีนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอดเป็นประธาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ว่าการอำเภอฮอด

03 มิถุนายน 2566

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยนายธนวัฒน์ กันทะยวง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม นายพิชิต สุขศรี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นายวิฑูรย์ สีแข่นไตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวสรินยา ตั๋นเขียว ครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 โดยมีนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด เป็นประธาน เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ว่าการอำเภอฮอด

03 มิถุนายน 2566

กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ อ่างเก็บน้ำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าข้าม

02 มิถุนายน 2566

เทศบาลตำบลท่าข้าม ทำความสะอาดขุดลอกรางระบายน้ำและตัดหญ้าข้างทาง หมู่ 2 บ้านท่าข้ามลุ่ม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม ร่วมกันทำความสะอาดขุดลอกรางระบายน้ำ นำดิน สิ่งอุดตันต่างๆ ออก เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลระบายได้สะดวกและตัดหญ้าข้างทาง บริเวณ หมู่ 2 บ้านท่าข้ามลุ่ม

11 พฤษภาคม 2566

วันเทศบาล  2566,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

วันที่ 24 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดย ดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย สมาชิกสภา  ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าข้าม จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ  2566 โดยมี นายจักรินทร์  สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอดเป็นประธานเปิดงาน และหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม

>>มีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลตำบลท่าข้ามทุกกอง 2565-2566

>>พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

>> พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง หน่วยงานและประชาชน ซึ่งเป็นผู้อุทิศตนและบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อทาง  ราชการในด้านต่างๆ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

>>มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนให้กับสมาชิก กลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก

>>พิธีทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม และ พิธีทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน (กิจกรรม ๕ ส) ทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม

24 เมษายน 2566

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล “ท้องถิ่นไทยใสสะอาดด้วยคุณธรรมจริยธรรม”,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดย ดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย สมาชิกสภา  ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าข้าม จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล “ท้องถิ่นไทยใสสะอาดด้วยคุณธรรมจริยธรรม” โดยมีพระครูปลัดธนกร ธนปญโญ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 เเละตอบคำถามจริยธรรม เพื่อได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม

19 เมษายน 2566

โครงการสืบสานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ (เหล็ก),เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

วันที่ 17 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม จัดโครงการสืบสานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ โดยมีนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) หน่วยงานราชการต่างๆ ในอำเภอฮอด ประชาชน 7 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม และโรงเรียนฮอดพิทยาคม ร่วมขบวน แห่ไม้ค้ำโพธิ์ (เหล็ก)

>>เพื่อเป็นการค้ำไม้สะหลี(ต้นโพธิ์) ไม่ให้หักโค่นลงมา

>>การสืบชะตาวัด หมู่บ้าน และชาวบ้านเองให้เป็นสิริมงคลอยู่ร่มเย็นเป็นสุข สืบสานและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชน อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณีของชุมชน

>>เพื่อเป็นกิจกรรมรื่นเริงในหน้าแล้ง ซึ่งอากาศร้อน โดยมีพิธีดำหัวผู้สูงอายุ พักผ่อนใน ยามว่าง เครือญาติจากที่ต่าง ๆ ก็จะมาร่วมตัวกัน ถือว่าเป็นวันครอบครัวอีกด้วย ร่วมกันถวายไม้ค้ำโพธิ์ ณ วัดวัดศิลานิมิตร บ้านกองหิน หมู่ที่ 6

 

17 เมษายน 2566

เปิดจุดตรวจบริการประชาชน ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ อำเภอฮอด "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจ ไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม นายสมเกียรติ เวคีวิทยา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน้าสำนักปลัด และนายพิชิต สุขศรี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอฮอด โดยนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชียงใหม่ สาขาฮอด อุทยานแห่งชาติออบหลวง โรงพยาบาลฮอด สถานีตำรวจภูธรฮอด ตำรวจทางหลวงฮอด อปพร.เทศบาลตำบลท่าข้าม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เเละอาสาสมัครอำเภอฮอด ร่วมเปิดจุดตรวจบริการประชาชน ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ อำเภอฮอด "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2566 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ณ จุดตรวจ/จุดบริการ หน้าที่ทำการหมวดทางหลวงท่าข้าม สถานีตำตรวจภูธรฮอด

11 เมษายน 2566

การประชุมและบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจ ไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม นายสมเกียรติ เวคีวิทยา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม นายธีรพงศ์ ปิงสุแสน หัวหน้าสำนักปลัด และนายพิชิต สุขศรี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ร่วม การประชุมและบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ บ้านแม่ลอง หมู่ที่ 1 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ได้จัดทำโครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เกิดความสงบสุขแก่ลูกหลานชาวตำบลหางดงและประเทศชาตินั้น ทุกภาคส่วนจะได้ประสานความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

11 เมษายน 2566

ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอฮอด โดยนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชียงใหม่ สาขาฮอด อุทยานแห่งชาติออบหลวง โรงพยาบาลฮอด เทศบาลตำบลบ้านแปะ เทศบาลตำบลบ่อหลวง ชมรมตอบโต้ภัยพิบัติ จอมทอง สถานีตำรวจภูธรฮอด ตำรวจทางหลวงฮอด องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง และอาสาสมัครอำเภอฮอด ร่วมกันฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ บนถนนสาย 108 ฮอด-แม่สะเรียง หลักกิโลเมตรที่ 5 ติดลำน้ำแม่แจ่ม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
10 เมษายน 2566

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป “การฝึกอาชีพการทำข้าวแตนน้ำแตงโม และการทำขนมปาด”,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดย ดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป “การฝึกอาชีพการทำข้าวแตนน้ำแตงโม และการทำขนมปาด” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและลดรายจ่าย ส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนให้สามารถประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ใน ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม

07 เมษายน 2566

โครงการส่งเสริมบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กเเละเยาวชน เหล็กค้ำโพธิ์โชว์งานศิลป์ เพื่อการอนุรักษ์ยั่งยืน ภายใต้เเนวคิด "ประเพณีไม่หาย ต้นไม้ยังคงอยู่",เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
เยาวชน ทต.ท่าข้าม สุดปลื้มผลงาน เพ้นท์เหล็กค้ำโพธิ์ โชว์งานศิลป์ ประเพณีไม่หาย ต้นไม้ยังคงอยู่
>>นายกไพศาล เปิดโครงการส่งเสริมบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน และสืบสานประเพณี โดยนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด และแกนนำหมู่บ้าน เข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรมในครั้งนี้
 
>>เป็นที่ทราบกันดีว่าทรัพยากรป่าไม้ในทุกวันนี้ลดน้อยลงส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ จึงเกิดแนวคิด "ประเพณีไม่หาย ต้นไม้ยังคงอยู่"โดยการใช้เหล็กแทนไม้ค้ำ
 
>>เหล็กมีความคงทนแข็งแรง หลังค้ำโพธิ์แล้วสามารถนำไปใช้พัฒนาก่อสร้างในวัดได้ ทำให้เกิดประโยชน์ได้อีก ลดการตัดต้นไม้
 
>>ขอบคุณอาจารย์มานิตย์ โกวฤทธิ์ ศิลปินวาดภาพ ได้มาให้ความรู้ในการเพ้นท์สีลงบนเหล็กค้ำโพธิ์ ให้เยาวชนมีจินตนาการในการวาด ถึงแม้จะไม่มีพื้นฐานวาดรูปก็สามารถทำได้ smile
 
>>17 เมษายน 2566 จะทำการแห่เหล็กค้ำโพธิ์กระจายไปตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานประเพณ๊ไปด้วยกันครับ
04 เมษายน 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรอาสาปศุสัตว์ และลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 30 มีนาคม 2566  7 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม

31 มีนาคม 2566

โครงการ “ วันวิชาการ (เปิดโลกปฐมวัย) ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจ ไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม จัดโครงการ “ วันวิชาการ (เปิดโลกปฐมวัย) ” กิจกรรม : วันวิชาการ (เปิดโลกปฐมวัย) เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัย เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นิทรรศการของเด็กและของสถานศึกษา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม

31 มีนาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 24  (348 รายการ)