ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0931382237 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
108
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
1,948
เดือนที่แล้ว
5,949
ปีนี้
46,445
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
145,012
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39


ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าข้าม30 ก.ย. 2565
2รายงานผลการเฝ้าระวังสถานการณ์การบริโภคยาสูบในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256529 ก.ย. 2565
3โครงการท่าข้ามน่าอยู่น่าอาศัย ไร้ขยะมูลฝอย (ระยะที่6)28 ก.ย. 2565
4รายงานการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลท่าข้าม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256526 ก.ย. 2565
5รายงานผลการดำเนินงานโครงการ โครงการปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 256520 ก.ย. 2565
6 แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย15 ก.ย. 2565
7รายงานผลการดำเนินงานโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ปีงบประมาณ 256513 ก.ย. 2565
8รายงานผลการดำเนินงาน โครงการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวัง พร้อมฟื้นฟูเยียวยาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมร่างกายเเละจิตใจ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ Covid-1912 ก.ย. 2565
9รายงานผลการดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เเละโรคร้ายจากบุหรี่ต่อผู้สูบเเละคนรอบข้าง พร้อมคำแนะนำเรื่องการเลิกบุหรี่1 มิ.ย. 2565
10รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 31 มี.ค. 2565
11 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)11 พ.ย. 2564
12นโยบายเเละแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก เทศบาลตำบลท่าข้าม1 ต.ค. 2564
13รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน5 พ.ค. 2564
14รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564 ) รอบ 6 เดือน9 เม.ย. 2564
15รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)24 พ.ย. 2563
16ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าข้าม16 ต.ค. 2563
17รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 25635 ต.ค. 2563
18แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 19 มี.ค. 2563
19รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม3 ธ.ค. 2562
20แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621 ต.ค. 2562

1 2   >>  >|