ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
787
เดือนที่แล้ว
2,295
ปีนี้
16,640
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
115,207
ไอพี ของคุณ
3.235.40.122


ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 31 มี.ค. 2565
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)11 พ.ย. 2564
3รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน5 พ.ค. 2564
4รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564 ) รอบ 6 เดือน9 เม.ย. 2564
5รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)24 พ.ย. 2563
6ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าข้าม16 ต.ค. 2563
7รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 25635 ต.ค. 2563
8แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 19 มี.ค. 2563
9รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม3 ธ.ค. 2562
10แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621 ต.ค. 2562
11รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 -2564)27 มิ.ย. 2562
12แผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 256127 มิ.ย. 2562
13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น21 มิ.ย. 2562
14แผนการดำเนินงาน ประจำปี 256127 ต.ค. 2560
15แผนการดำเนินงานประจำปี 256019 ต.ค. 2559

1