ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
787
เดือนที่แล้ว
2,295
ปีนี้
16,640
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
115,207
ไอพี ของคุณ
3.235.40.122


ลำดับรายการวันที่
1การรายงานงบการเงินเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 25662 มิ.ย. 2566
2การรายงานงบการเงินเดือน เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 25663 พ.ค. 2566
3การรายงานงบการเงิน เดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 25663 เม.ย. 2566
4รายงานของผู้สอบบัญชีเเละรายงานการเงิน เทศบาลตำบลท่าข้าม สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 256513 มี.ค. 2566
5 การรายงานงบการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 25661 มี.ค. 2566
6 การรายงานงบการเงิน เดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 25662 ก.พ. 2566
7รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 16 ม.ค. 2566
8รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256616 ม.ค. 2566
9รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256616 ม.ค. 2566
10 การรายงานงบการเงิน เดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 25665 ม.ค. 2566
11รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 256513 ธ.ค. 2565
12 การรายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 25662 ธ.ค. 2565
13การรายงานงบการเงิน เดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 25663 พ.ย. 2565
14การรายงานงบการเงิน เดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 256512 ต.ค. 2565
15การรายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 25655 ก.ย. 2565
16การรายงานงบการเงิน เดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 25651 ส.ค. 2565
17รายงานของผู้สอบบัญชีเเละรายงานการเงิน เทศบาลตำบลท่าข้าม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 256426 เม.ย. 2565
18รายงานประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25654 เม.ย. 2565
19งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25651 มี.ค. 2565
20รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 25655 ม.ค. 2565

1 2   >>  >|