ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0931382237 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
108
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
1,948
เดือนที่แล้ว
5,949
ปีนี้
46,445
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
145,012
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39


ลำดับรายการวันที่
1เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 ต.ค. 2566
2ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256729 ก.ย. 2566
3ประกาศ รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ 2566-2570 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 256628 ก.ย. 2566
4ประกาศ ผลคะเเนนการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าข้าม22 ส.ค. 2566
5ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง (รถบริการ 4 แถว ขนาด 20 ที่นั่ง ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 ก.ค. 2566
6เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศ คณะอนุกรรมการกำกับดูเเลเเละกำหนดเกณฑ์ราคาอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเสี้ยงสัตว์10 ก.ค. 2566
7ประกาศ การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ในการใช้งาน1 มิ.ย. 2566
8ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)3 เม.ย. 2566
9ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25663 เม.ย. 2566
10ประกาศ รับบริจาคถังพลาสติกมีฝาปิด เพื่อจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน21 มี.ค. 2566
11คำสั่ง เรื่อง ให้โอนพนักงานเทศบาลสามัญ27 ม.ค. 2566
12คำสั่ง เรื่อง ให้โอนพนักงานเทศบาลสามัญ27 ม.ค. 2566
13เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านธุรการ) เเละพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ)26 ม.ค. 2566
14ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง17 ม.ค. 2566
15ประกาศ ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ5 ม.ค. 2566
16เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกาศเลื่อนการสอบบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25663 ม.ค. 2566
17การบรรจุเเละแต่งตั้งผู้สอบเเข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาลสามัญ3 ม.ค. 2566
18คำสั่ง เรื่อง การบรรจุเเละแต่งตั้งผู้สอบเเข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาลสามัญ3 ม.ค. 2566
19คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิณผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ3 ม.ค. 2566
20ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 3 ม.ค. 2566

1 2 3 4 5.....   >>  >|