ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
4,446
เดือนที่แล้ว
4,376
ปีนี้
32,668
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
131,235
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172


ลำดับรายการวันที่
21ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)23 ธ.ค. 2565
22ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 30 พ.ย. 2565
23ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/256528 ต.ค. 2565
24ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 ต.ค. 2565
25ประกาศ รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 -เดือน กันยายน 2565 )3 ต.ค. 2565
26เเต่งตั้งคณะกรรมการการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 เเละเลื่อนค่าตอบเเทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25653 ต.ค. 2565
27คำสั่ง เเต่งตั้งคณะกรรมการการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง3 ต.ค. 2565
28ประกาศ ฐานในการคำนวณเเละร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง30 ก.ย. 2565
29คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิณผลการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ เเละพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256530 ก.ย. 2565
30คำสั่ง เเต่งตั้งให้พนักงานครูเทศบาลเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ 30 ก.ย. 2565
31คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิณผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง30 ก.ย. 2565
32ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256630 ก.ย. 2565
33ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256630 ก.ย. 2565
34ทะเบียนข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในเขตเทศบาล30 ก.ย. 2565
35คำสั่ง เรื่องการรับโอน(ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญ 29 ส.ค. 2565
36ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652 ส.ค. 2565
37การย้ายพนักงานเทศบาลเเละแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่เริ่มต้นระดับเดียวกัน1 ส.ค. 2565
38ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลท่าข้าม26 ก.ค. 2565
39เเต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าข้าม6 มิ.ย. 2565
40ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 256526 เม.ย. 2565

|< << 12 3 4 5 6.....   >>  >|